Badenymfene
    Har du konto? Logg inn - Glemt passord?
Min side - Logg inn
 

Babysvømming

Babyer inntil ca 18 mnd. har to ulike reflekser som gjør at de kan dykke. Disse refleksene er en ansiktsrefleks og en struperefleks. Det er ikke noe problem for babyer over 18 mnd. å starte med babysvømming.

Babyene trenes opp til å holde pusten, men på en langt mindre anstrengende måte enn hos større barn.

Hva er babysvømming?

Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget. Aktiviteten er en lekeaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlem samt eventuelle søsken. Aktiviteten skal foregå på barnets premisser.
All konkurranse og krav om prestasjoner er bannlyst. Under babysvømming har foreldrene selv ansvaret for sitt barn. Instruktøren skal gi råd og veiledning. Til i dag har det ikke vært ulykker direkte relatert til babysvømming i Norge. Flere tusen babyer har deltatt i slike aktivitet. Heller ikke fra utlandet, der man driver babysvømming etter samme mønster som i Norge, er det rapportert ulykker.
Vi anser glatte gulv som det største risikomoment ved babysvømming. På samme linje vurderer vi bilturen til og fra. Hovedmålet med å delta på babysvømming bør være å lære babyen å være trygg over og under vann, samt oppøve selvstendighet i vann, uansett dybde og temperatur. Også ut fra et sikkerhetsmessig synspunkt kan man drive babysvømming. Babyer som har deltatt i organisert babysvømming, har falt i vannet i andre sammenhenger og reddet seg selv.

Gode grunner til å delta på babysvømming


Det er gøy!

Familien kan drive med en aktivitet sammen
Svømming og andre vannaktiviteter er god trim og/eller avkobling for både barn og voksne.
Vann er et element der vi kan bevege oss lett i alle retninger. Vi har stor frihet i bevegelsene. Babyen klarer å utføre bevegelser som ikke er mulig på land. Han/hun frigjøres fra en sittende eller liggende stilling.

I tillegg til den fysiske treningen, får babyen en psykisk stimulering. For ikke å snakke om muligheten familien har til sosialt samvær. Man treffer andre familier med små barn og kan utveksle tanker, ideer og erfaringer.
Babysvømming (hvis den blir fulgt opp) gir familien ekstra gode muligheter til lek og aktiviteter i vann eller i tilknytning til vann senere i livet.
 

Når kan man starte med babysvømming?


I prinsippet er det ingenting i veien med å starte direkte etter fødselen. Her vil vannets temperatur være en bestemmende faktor. Er temperatur og hygieniske forhold gunstige, trenger man altså ikke å sette noen nedre aldersgrense. Jo yngre, jo bedre.

Eventuelle handikap er ikke til hinder for å drive med babysvømming. Tvert imot viser forsøk at en slik aktivitet har en positiv effekt på barna. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å ta kontakt med lege. Er det noe du lurer på eller kanskje du ønsker å melde dere på kurs. Ta kontakt og vi hjelper deg.

Mvh
BADENYMFENE BABYSVØMMING ANS


Sidsel Sidsærksvei 28, 0956 Oslo
Telefon: 920 60 758

 
Copyright © Badenymfene ANS org. 985662606, All rights reserved. post@badenymfene.no